Eolas Teangbhála

Guthán: + 353 1 670 7444
nó Glaoch Gutháin Áitiúil: 0761 001 601

R-phost: gaeilge@dttas.ie

An Roinn Iompair,
Teach Iompair,
Sr. Chill Dara,
BÁC 2, Éire.

tuilleadh
Smart Travel

Todhchaí an Iompair Inbhuanaithe

sustainable travel information

Misean na Roinne

Tá an Roinn Iompair freagrach as polasaí iompair comhtháite a chur i bhfeidhm in Éirinn. Tá an Roinn tiomanta i gClár Rialtais do:

  • Faid taistil a laghdú
  • Sábháilteacht a fheabhsú
  • Fíor-roghanna taistil a sheachadadh
  • Brú tráchta a laghdú, agus
  • An comhshaol a chosaint

Is é misean na Roinne ná córas iompair ar árd chaighdeán a sheachadadh chun bonn a chur faoin ár bhforbairt inbhuanaithe.

tuilleadh